Kangal Demir

Kangal Demir

Sıcak haddelenerek yapılan, genellikle yuvarlak veya yarı yuvarlak, kare, dikdörtgen ve altıgen kesitinde soğuk çekme için kullanılan kangal halindeki yarı mamül metal çubuk donatıdır. Çelik yapısında; %1,8’den az karbon içeren demir ve karbon alaşımı; mekanik ve ısıl işlemlerle çok çeşitli özellikler kazanabilir. Kaba çelik, çelik ile dökme demir arasında bir ara madde bileşimi taşıyan, karbon bakımından zengin çelik, olağan çeliğin düşük oranlarda taşıdığı elementlerden başka, bir yada birçok katkı elementi içeren çelik ( Alaşımlı çelik de denir) | Silisyumlu ve manganezi! çelik, karbon ve özellikle silisyum oranı (%1,30 ile 2) yüksek, manganez oranı %0,75 olan makine yapım ve imalat çeliği.

DÜZ VE NERVÜRLÜ KANGAL GRUBU

Çap:5,5mm ile 20 mm çapları (Düz)

Çap:6mm ile 16mm çaplar(Nervürlü)

Standart 2000-3000 Kg lık kangallar halinde sevkiyat yapılır.